Partners

De Heikei is een initiatief van Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante Zorggroep en PSW.

 

Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie van zeven scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Buitengewoon biedt kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Door te focussen op talentontwikkeling en wat wél kan en mogelijk is, worden leerlingen voorbereid om zoveel mogelijk op eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij.

> Ga naar de website van Onderwijsgroep Buitengewoon

Adelante 

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten. Een van de onderdelen van Adelante Zorggroep is Kind & Jeugd. Adelante Kind & Jeugd verzorgt onder andere kinderrevalidatie voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of meervoudige handicap of een langdurig gezondheidsprobleem.

> Ga naar de website van Adelante Kind & Jeugd

PSW

PSW biedt zorg en ondersteuning van goede kwaliteit aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Een van de onderdelen van PSW is PSW Junior. PSW Junior biedt begeleiding en behandeling aan kinderen van 0 tot 18/23 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. PSW Junior werkt vanuit een systemische aanpak waarbij ouders en andere directe mensen in de omgeving van het jonge kind integraal worden meegenomen in de aanpak. PSW ziet ieder kind als een individu en ieder gezin als uniek systeem met eigen mogelijkheden, talenten, beperkingen en zorgvragen.

>> Ga naar de website van PSW