Ouderbetrokkenheid

Een goed contact en samenwerking tussen ouders en de Heikei vinden wij erg belangrijk. Uiteraard wordt u nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van uw kind. Echter uw belangstelling en medewerking wordt ook zeer op prijs gesteld.

De Heikei heeft een ouderraad/klankbordgroep waar ouders mee kunnen denken en beslissen over allerlei zaken. Heeft u interesse om zich hiervoor aan te melden stuur dan een e-mail naar klankbordgroepheikei@gmail.com