Ouderbetrokkenheid

Een goed contact en samenwerking tussen ouders en de Heikei vinden wij erg belangrijk. Uiteraard wordt u nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van uw kind. Echter uw belangstelling en medewerking wordt ook zeer op prijs gesteld.

De Heikei heeft een klankbordgroep waar ouders mee kunnen denken en beslissen over allerlei zaken. Heeft u interesse om zich hiervoor aan te melden stuur dan een e-mail naar klankbordgroepheikei@gmail.com

In onderstaand filmpje en in deze flyer stelt de klankbordgroep zich aan u voor.