Aanmelden en doorstromen

Wanneer u interesse hebt om uw kind te plaatsen op de Heikei kunt u contact opnemen met intern begeleider Françoise op de Laak (f.opdelaak@ogbuitengewoon.nl) en met de gedragswetenschapper Annemieke Schroen (a.schroen@psw.nl) voor het maken van een afspraak.

Tijdens dit gesprek leggen we u alles uit over de aanmeldprocedure en het eventueel aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring. Ook informeren wij u over welke doorstroommogelijkheden de Heikei uw kind biedt.