Over HeiKei

Wie zijn we?

De Heikei is een centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie waar Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante en PSW kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) kwalitatief goed onderwijs bieden in combinatie met de juiste zorg.

Daar waar de politiek een einde maakte aan de regelgeving die kinderen met een grote zorgbehoefte van de leerplicht ontsloeg, ontstond er ruimte om krachten te bundelen en een centrum voor Onderwijs, Revalidatie en Zorg tot ontwikkeling te brengen. Een unieke samenwerking is het resultaat.

Wat doen we?

De Heikei is er voor EMB- kinderen en jongeren (5-18 jaar) die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Doordat we (op één locatie) een totaalaanbod kunnen aanbieden op het gebied van onderwijs, revalidatie en zorg kunnen wij kinderen en jongeren helpen om zich optimaal te ontwikkelen. Wij bieden een veilige en leerrijke omgeving met op maat gesneden zorg-onderwijs-arrangementen. De kinderen en jongeren worden bij de Heikei, met oog voor hun welzijn, maximaal uitgedaagd om binnen hun eigen mogelijkheden te leren en te ontwikkelen. Ze worden geholpen om hun eigen plek te vinden in de samenleving, die zoveel mogelijk aansluit bij hun wensen en dromen. Waar mogelijkheden zijn, zetten we in op doorgroei van kinderen en jongeren richting andere vormen van (speciaal) onderwijs.

Waar staan we voor?

Onderwijs is er voor alle kinderen en jongeren. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Niet omdat onderwijs voor hen geen meerwaarde heeft, maar omdat zij niet terecht kunnen in het huidig passend onderwijs, omdat ze een leerplichtontheffing hebben of omdat er geen geschikt aanbod is in de eigen regio. Wij willen voor deze groep kinderen in Midden-Limburg onderwijs realiseren. Maar wel op een manier waarbij onderwijs en zorg samengaan. En altijd gericht op dat ene doel: maximale ontwikkeling van het individuele kind. Samen met het kind en de ouders kijken we wat hiervoor nodig is.

De organisatie

De Heikei is een centrum voor onderwijs, revalidatie en zorg waarin de expertises van Onderwijsgroep Buitengewoon (speciaal onderwijs), Adelante (kinderrevalidatie) en PSW (gehandicaptenzorg) samenkomen. Bij ons worden onderwijs, revalidatie en zorg op maat aangeboden. Daarnaast zijn wij een kenniscentrum op het gebied van de combinatie onderwijs en zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Bij ons kunnen scholen/instellingen uit de regio terecht met vragen en delen we graag onze kennis en expertise.

Ons werkgebied

De Heikei is gevestigd in Haelen. Vanuit deze locatie helpen wij kinderen en jongeren tussen de 5 en (maximaal) 18 jaar uit de regio Midden-Limburg met ernstige leer-en ontwikkelingsproblemen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Samenwerkingspartners

De Heikei is een samenwerking tussen Onderwijsgroep Buitengewoon (speciaal onderwijs), Adelante (kinderrevalidatie) en PSW (gehandicaptenzorg). Door de verschillende expertises samen te brengen, kan er beter worden ingespeeld op de behoefte van een kind. Daarnaast zijn de drie organisaties al bekend met elkaars werkwijze en werken ze ook in andere initiatieven met elkaar samen.